Veranda

Productbeschrijving

Balkberekening.nl berekent voor u de totale constructie, van dak tot fundering van de veranda zoals die door u of uw architect is ontworpen. Uitgangspunt is dat de fundering van de veranda op staal (op het zand) kan worden gefundeerd. Een veranda palen gefundeerd is optioneel.

veranda 2Aan te leveren gegevens

  • Plattegrond van de bestaande en nieuw situatie.
  • Geveltekeningen.
  • Doorsnede van het pand in bestaande en nieuwe situatie.
  • Constructietekeningen van de bestaande situatie.

Voorwaarden

  • Er wordt één veranda berekend.
  • Fundering op palen, optioneel.
  • U kunt ons dus via ons aanvraagformulier verzoeken om de veranda voor u te berekenen.

Kosten

De kosten voor de berekening(en)

  • Veranda op staal (op zand) gefundeerd, €  150,00 incl. BTW.
  • Veranda op palen gefundeerd, € 190,00 incl. BTW.