Extra verdieping

Productbeschrijving

Balkberekening.nl berekent voor u de totale constructie van de extra verdieping zoals die door u of uw architect is ontworpen

verdieping 1Aan te leveren gegevens

  • Plattegrond van de bestaande en nieuw situatie.
  • Geveltekeningen.
  • Doorsnede van het pand in bestaande en nieuwe situatie.
  • Constructietekeningen van de bestaande situatie.

Voorwaarden

  • Er wordt één verdieping berekend.
  • Nieuwe op extra trapgatsparing is optioneel.
  • U kunt ons dus via ons aanvraagformulier opdracht geven om de verdieping voor u te berekenen.

 Kosten

  • De kosten voor de berekeningen bedragen € 190,00 incl. BTW.
  • De kosten voor de berekeningen inclusief een trapgatspraring in een houten balklaag bedragen € 235,00 incl. BTW
  • De kosten voor de berekeningen inclusief een trapgatspraring in een betonvloer bedragen € 280,00 incl. BTW