Erker

Productbeschrijving

Balkberekening.nl berekent voor u de totale constructie, van dak tot fundering, van de erker zoals die door u of uw architect is ontworpen. Uitgangspunt is dat de fundering van de erker op staal (op het zand) kan worden gefundeerd. Een erker palen gefundeerd is optioneel.

erkerAan te leveren gegevens

  • Plattegrond van de bestaande en nieuw situatie.
  • Geveltekeningen.
  • Doorsnede van het pand in bestaande en nieuwe situatie.
  • Constructietekeningen van de bestaande situatie.

Voorwaarden

  • Er wordt één erker berekend.
  • Fundering op palen, optioneel.
  • U kunt ons dus via ons aanvraagformulier verzoeken om de veranda voor u te berekenen.

Kosten

De kosten voor de berekening(en)

  • Erker op staal (op zand) gefundeerd, € 180,00 incl. BTW.
  • Erker op palen gefundeerd, € 235,00 incl. BTW.