Dakopbouw

Productbeschrijving

Balkberekening.nl berekent voor u de totale constructie van de dakopbouw zoals die door u of uw architect is ontworpen.

dakopbouw2Aan te leveren gegevens

  • Plattegrond van de bestaande en nieuw situatie.
  • Geveltekeningen.
  • Doorsnede van het pand in bestaande en nieuwe situatie.
  • Constructietekeningen van de bestaande situatie.

Voorwaarden

  • Er wordt één dakopbouw berekend.

Kosten

  • De kosten voor de berekeningen bedragen € 185,00 incl. BTW.
  • U kunt ons dus via ons aanvraagformulier opdracht geven om de dakkapel voor u te berekenen.